Antwoord op vragen over het sociaal domein

Verpleeghuisbewoner mist persoonlijke noot

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 26 september 2017
Bron: ANP

Veel bewoners van verpleeghuizen hebben behoefte aan meer persoonlijke aandacht en missen vaak een vertrouwensband met het verzorgend personeel. Over de kwaliteit van de verzorging zijn acht van de tien bewoners wél te spreken. Ze vinden bijvoorbeeld dat ze met respect behandeld worden ondanks dat die (lichamelijke) verzorging vaak nogal gehaast gebeurt.
Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat negen van de tien mensen vinden dat ze in het verpleeghuis genoeg privacy en autonomie hebben. Al merkt een op de vijf daarbij op dat personeel vaak zonder te kloppen hun kamer binnenkomt. Toch voelt een overgrote meerderheid (90 procent) van de zowel jonge als oude bewoners zich veilig in het tehuis.